Специализиран превоз на хора със затруднения в придвижването на територията на Столична община може да бъде заявен на безплатен телефон:

0800 20 720


 

Нашата стратегия

Общото, което се стреми Столична община да постигне в своята политика по отношение на комуникационно-транспортната инфраструктура, се базира на интегрирания подход, разглеждащ транспортния сектор като цяло и във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градска среда, ще се подобри здравето на населението. Развитието на интермодалните връзки ...

Повече по темата

През последните години са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват: 126 броя автобуси MAN Lion's City G CNG – съчленени; 110 броя автобуси Yutong – единични; 20 нови електробуса, нископодови, с ниски нива на шум, 100% липса на вредни емисии; нови тролейбуси и трамвайни мотриси. Двигателите на всички автобуси отговарят на най-високия екологичен стандарт в света – Евро 6.