ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2023 ГОДИНА


С Решение № 804 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 11.11.2022 г. 

ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция ?Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на ?Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък ?таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел ?Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика ?Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 за извършване на таксиметров превоз

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐, В СИЛА ОТ 01.01.2023 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, с Решение № 837 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет, са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Столична община (в сила от 01.01.2023 г.):

 • Минимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 1,21 лв./км;
  нощна тарифа – 1,39 лв./км;
 • Максимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 2,05 лв./км;
  ???????нощна тарифа – 2,51 лв./км.
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐, В СИЛА ОТ 01.01.2022 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
 • нощна тарифа – 1,21 лв./км.

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
 • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ПУБЛИЧЕН ЕДИНЕН ТАКСИМЕТРОВ РЕГИСТЪР
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Към регистъра

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


Заповед № СОА23-РД60-168/28.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7465 МВ, Киа Сеед, издадено на ?ВЕЛИР СК ТРАНС“ ЕООД , считано от 26.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-167/28.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6528 ХА, Киа К5, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД , считано от 26.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-166/25.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 9791 АК, Фолксваген Кадди, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД , считано от 20.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-165/22.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1252 АС, Киа Сеед, издадено на ?Йелоу 333“ АД , считано от 19.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-164/21.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6139 ВС, Хюндай Матрикс, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД , считано от 18.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД95-651/18.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 9066 НК, Хюндай Соната, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 12.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД95-650/18.09.202023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 2308 НК, Хюндай Соната, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 12.09.2023 г.

?????Заповед № СОА23-РД60-163/13.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 6939 НР, Киа Мажентис, издадено на ?Йелоу 333“ АД, считано от 07.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-162/13.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1403 НР, Хюндай И 30, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД , считано от 09.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-161/13.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 0222 ММ, Фолксваген Кадди, издадено на ?ЗАЕДНО В ЕВРОПА ОК ТАКСИ“ ЕООД , считано от 04.09.2023 г.??????

Заповед № СОА23-РД60-160/13.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 9171 СС, Киа Сеед, издадено на?Инекс Такси“ ООД , считано от 31.08.2023 г.?

Заповед № СОА23-РД60-159/08.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ1356ВМ, Дачия Сандеро, издадено на ?Такси Ми София“ ЕООД, считано от 01.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-158/08.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА9471ТМ, Дачия Сандеро, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД , считано от 01.09.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-157/06.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ8301МН, Киа К5, издадено на "ТАКСИ КОМПАНИЯ" ЕООД, считано от 31.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-156/06.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ5785НТ, Шевролет Круиз, издадено но "ИНЕКС ТАКСИ" ООД, считано от 31.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-155/06.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА7191СС, Фолксваген Кадди, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 31.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-154/06.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА8109РА, Хюндай Соната, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 31.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-153/06.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ1184РВ, Киа Сеед, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 31.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-152/02.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ4322АМ, Опел Зафира, издадено на ?ТАКСИМИ 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐“ ЕООД, считано от 29.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-151/02.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ9014ВР, Шевролет Нубира, издадено на ?ИНЕКС ТАКСИ“ ООД, считано от 29.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-150/02.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ2054ХВ, Хюндай И30, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 28.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-149/02.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА4846РМ, Хюндай Елантра, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 28.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-148/02.09.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ2054ВС, Киа Сеед, издадено на ?ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 28.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-147/30.08.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 4173 СМ, Фолксваген Кадди, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 24.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-146/29.08.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 5850 СХ, Фолксваген Кадди, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 24.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-145/29.08.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 0366 ХТ, Дачия Логан, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 24.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-144/28.08.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 2833 АН, Киа Сеед, издадено на ?ТАКСИМИ 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐“ ЕООД, считано от 22.08.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-143/28.08.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 5422 РМ, Киа Мажентис, издадено на ?ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 22.08.2023 г.

 

ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050