ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция ?Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на ?Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък ?таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел ?Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика ?Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 за извършване на таксиметров превоз

ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
  • нощна тарифа – 1,21 лв./км.
     

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
  • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ПУБЛИЧЕН ЕДИНЕН ТАКСИМЕТРОВ РЕГИСТЪР
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Към регистъра

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


Заповед № СОА22-РД60-147/25.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 9177 СС, Киа Сеед, издадено на ?Мегатакси 2000“ ЕООД, считано от 22.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-146/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2286 НМ, Киа Мажентис, издадено на ?Йелоу 333“ АД, считано от 12.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-145/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7643 РМ, Фиат Кубо, издадено на ?Такси Ми София“ ЕООД, считано от 15.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-144/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 1634 КХ, Дачия Логан, издадено на ?ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД, считано от 17.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-143/16.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 1745 ММ, Дачия Логан, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 09.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-142/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7886 МВ, Киа Мажентис, издадено на ?ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 05.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-141/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 4410 СК, Фолксваген Голф, издадено на ?ЗАЕДНО В ЕВРОПА-ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-140/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 4181 ТМ, Шевролет Круз, издадено на ?ЗАЕДНО В ЕВРОПА-ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-139/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 8152 АС, Киа Сеед, издадено на ?ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-138/04.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3432 АР, Киа Сеед, издадено на ?ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 02.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-137/04.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 9353 КС, Опел Зафира, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 02.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-136/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 7502 СВ, Киа Сеед, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 27.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-135/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3670 МК, Шевролет Авео, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 27.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-134/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2463 ТА, Фиат Кубо, издадено на ?ТАКСИМИ 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐“ ЕООД, считано от 27.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-133/28.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 2595 СТ, Дачия Сандеро, издадено на ?Такси Ми София“ ЕООД, считано от 26.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-132/28.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 6819 КК, Киа Оптима, издадено на ?Йелоу 333“ АД, считано от 26.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-131/28.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7994 СХ, Киа Сеед, издадено на ?Йелоу 333“ АД, считано от 22.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-130/23.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 0615 КР, Тойота Приус Плюс, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 20.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-129/21.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 7034 ВН, Шевролет Круз, издадено на ?ЕВРО ТАКСИ 3“ ООД, считано от 19.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-128/21.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 4637 АС, КИА СЕЕД, издадено на ?Йелоу 333“ АД, считано от 19.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-127/19.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2312 НК, Хюндай Соната, издадено на ?ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 15.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-126/16.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 2735 ММ, Опел Зафира Тоурер, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 12.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-125/16.07.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СТ 0727 ВТ, Шевролет Авео, издадено на ?РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 12.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-124/13.07.2022 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 4147 ТА, КИА СЕЕД, и СА 7987 СХ, КИА СЕЕД, издадени на ?Йелоу 333“ АД, считано от 06.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-123/13.07.2022 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници № 222656/10.12.2021 г. за лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 3513 РВ, ХЙНДАЙ И 30, издадено на ?ЗА ЕДНО ЕВРО“ ООД, считано от 06.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-122/12.07.2022 г. за прекратяване правата на "НИКОС 006 ТРАНС" ЕООД, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № 12415, издадено на 02.11.2016 год. и за заличаване на "НИКОС 006 ТРАНС" ЕООД, ЕИК 204290898, с адрес: гр. София, район ?Люлин“, ж.к. "Люлин", ул. 602-ра, бл. 606, вх. Д, ет. 7, ап. 104 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници

Заповед № СОА22-РД60-121/12.07.2022 г. за прекратяване правата на "БОБИ ТРАНС" ЕООД, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № 10486, издадено на 07.02.2012 год. и за заличаване на "БОБИ ТРАНС" ЕООД, ЕИК 175297545, с адрес: гр. София, район ?Илинден“, ж.к. "Света Троица", бл. 373, вх. Б, ет. 1 от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници 

 

 

ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050