Решение № 471 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район ?Връбница“ с името ?Каменарска“
С Решение № 471 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица на територията на СО - Район ?Връбница“ по действащия план за регулация, започваща от ОТ 28В, през ОТ 74, ОТ 74Б, поземлени имоти с идентификатори 68134.2808.2619, 68134.2808.2537, 68134.2808.2543, ОТ 30 до ОТ 867 с името ?Каменарска“.
04.07.2022