Столичната община започва пролетната поддръжка с Интегриран план на дейностите

Столичната община започва дейностите по пролетната поддръжка в града с Интегриран план-график, с цел извършване в логична последователност на дейностите по поддръжка. Интегрираният график включва текущ ремонт на пътни настилки и тротоари, миене на улици и булеварди, маркировка, боядисване на стълбове на уличното осведление, поддръжка на зеленината в паркове и градини, включително пръскане срещу паразити и засаждане на дървета по протежение на пътни артерии.
Дейностите по текущ ремонт на пътната настилка и тротоари, част от пролетната поддръжка, стартираха по-рано през март и ще продължат до края на юли, като в графика към момента има за приключване над 450 локации във всички 24 района на София. Графикът се обновява текущо с постъпилите сигнали на граждани и на база на обходите на направление “Обществено строителство”.

Столичната община започна и сезонното засаждане по протежението на улици и булеварди, като по план ще бъдат засадени около 700 нови дървета в празните посадъчни гнезда на тротоарите. Дирекция “Зелени системи” на Столичната община направи предварителен преглед на всички свободни места и определи подходящите дървесни видове за засаждане за съответното място.

Обезпаразитяването на паркове и градини стартира на 20 март, а по план вторите обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи в тревните площи ще приключи до края на април при благоприятни метеорологични условия.

От 1 април започва цялостно миене на улици и булеварди. В началото на месеца ще се извърши миене на основни пътни артерии, като дейностите ще се контролират от екипи на Столичния инспекторат. Наред с пътните платна се мият и тротоарните настилки. Извършва се миене на булеварди и улици, на които предварително е направено метене и почистване на регули и на дъждоприемните шахти.

На 1 април ще се мият улици и булеварди в районите: ?Красно село“, ?Сердика“, ?Подуяне“, ?Слатина“, ?Лозенец“, ?Надежда“, ?Младост“, ?Студентски“, ?Люлин“, ?Нови Искър“.
Фирмите – изпълнители, които имат договор със Столична община за лятно почистване, ще изпълняват дейностите по график, съобразен с трафика в града. Екипите на почистващите фирми извършват миене с автоцистерна с маркуч в различен времеви диапазон с цел да не се затруднява движението. Дейностите ще се изпълняват както през деня, така и през нощта.

Столичната община се обръща към водачите на превозни средства да не възпрепятстват с паркиране или престой на автомобилите си процеса на работа.

Повече информация за миенето на улици и булеварди е посочена на сайта на Столичен инспекторат и може да се получи чрез Оперативния център на Инспектората на тел. 02/9875555.

Полагането на маркировка, поддръжката и боядисването на стълбовете на уличното осветление ще стартира в началото на май. По отделен график ще се работи за маркировката и поддръжката на инфраструктурата около училищата, детските градини и ясли. 

 

31.03.2024