Решение № 802 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район ?Панчарево“ – Столична община

07.12.2021

Решение № 801 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на район ?Панчарево“ – Столична община

07.12.2021

Решение № 800 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Житен, СО – район ?Нови Искър”, с името ?Житен клас“

07.12.2021

Решение № 798 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша”

07.12.2021

Решение № 797 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване безименната улица на територията на СО – район ?Студентски”, по плана на м. ”Малинова долина” от О.Т.229 – О.Т.230 – О.Т.231 до О.Т.232, с името ?Йордан Стратиев”

07.12.2021

Решение № 796 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – район ?Студентски”, м. ?Студентски град“

07.12.2021

Решение № 795 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на номерирана улица, находяща се в район ?Младост”, в.з. ?Американски колеж“, на името на арх. Борислав Стоянов

07.12.2021

Решение № 794 по Протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади-Изток“

07.12.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за противопожарни и други нужди” в поземлен имот в район ?Кремиковци”, с възложител ?П.И.Л Логистика” ООД

23.11.2021

Столична община съобщава за промяна във връзка с Покана за заявяване на интерес за изготвяне на оценки за определяне на начални тръжни цени за продажбата движими вещи – отпадъци

17.11.2021