Решение № 399 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. ?Кръстова вада“, Столична община - Район ?Триадица“ с името ?Арх. Александър Баров“

05.06.2023

Решение № 398 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. ?Кръстова вада“, Столична община - Район ?Триадица“ с името ?Янкул Хрельовски“

05.06.2023

Решение № 397 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. ?Манастирски ливади - Изток“, Столична община-Район ?Триадица“ с името ?подполковник Христо Попов“

05.06.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация“, находящ се в район ?Лозенец“, с възложител ?АРТСТРОЙ 1 ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД

19.05.2023

Процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

18.05.2023

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 броя нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

18.05.2023

Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ – 17.05.2023 г.

16.05.2023

Инвестиционно предложение за: ?Зелен коридор на здравето, район ?Надежда”, гр. София”, по проект URBiNAT – ?Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

15.05.2023

Решение № 311 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район ?Студентски“ с името ?Сашо Костов“

05.05.2023

Решение № 255 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на тунел с името ?Люлин“

18.04.2023