Решение № 471 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район ?Връбница“ с името ?Каменарска“

04.07.2022

Решение № 470 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. ,,Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Район ?Витоша", гр. София с името ?д-р Емил Илиев“

04.07.2022

Решение № 469 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район “Витоша” по плана на кв.“Симеоново“, м. ?Малинова долина - Бункера - 3 етап“ с името ?Славка Славова“

04.07.2022

Решение № 468 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в СО - Район ?Студентски”, м. ?Витоша - ВЕЦ Симеоново“

04.07.2022

Решение № 467 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в СО - Район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади - изток“ с името ?Златю Бояджиев“

04.07.2022

Решение № 466 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване с името ?Градина проф. д-р Александър Чирков“

04.07.2022

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

27.06.2022

Решение № 426 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на район ?Младост“ с името ?Посланик Джеймс Пардю“

16.06.2022

Решение № 427 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район ?Триадица“, м. ?Кръстова вада“ с името ?Димитър Еленов“

13.06.2022

Решение № 425 по Протокол № 57 от 09.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на общински обект в район ?Лозенец“ на името на актьора Филип Трифонов и поставяне на паметен знак

13.06.2022