Инвестиционно предложение: ?Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. ?Толева махала“, с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище Кариерни материали - 4” землище на кв. Гниляне, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район ?Кремиковци", Столична община, с възложител ?АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136, с. Бусманци, район ?Искър“, Столична община, с възложител ?УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

17.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. ?Градина-изток“, район ?Младост“, Столична община, с възложител ?ЧЕРИ РОК“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район ?Студентски“, Столична община, с възложител ?КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 ?Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. ?Орлова круша“, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител район ?Панчарево“ - Столична община, чрез ?Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район ?Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие ?Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец ?ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐“

02.05.2024

Инвестиционно предложение за ?Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на площадката“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, гр. София, район ?Кремиковци“, Столична община

30.04.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 63 резултата.