ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА

НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ДИРЕКТОР КОНТАКТИ
1. Дом за стари хора "Дълголетие" кв. ?Дървеница”, ул. ?Пловдивско поле” № 8 Зоя Маркова тел.: 876-11-93
факс: 874-01-06
счет.: 885-06-78
2. Дом за стари хора кв. ?Горна баня”, ул. ?Обзор” № 29 Иван Даков тел.: 957-86-96
факс: 957-87-13
счет.: 957-86-91
3. Дом за пълнолетни лица с деменция
Услугата се управлява от Сдружение ?Информация и консултации“
кв. ?Княжево”, бул. ?Цар Борис ???” № 202 Ангелина Георгиева тел.: 857-47-38
факс: 857-41-04
счет.: 857-00-40
4. Дом за стари хора
Услугата се управлява от Фондация ?Грижа за социално благополучие“
ж.к. ?Зона Б-5”, бл. 4 Анна Ставрева тел.: 02/829-25-30
факс: 829-25-30
5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Подгумер Пепи Джуренов тел.: 996-31-18
счет., факс: 996-31-98
6. Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания ул. ?Балша” № 23 Йорданка Темелкова факс: 952-12-05
7. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Военноинвалиден дом ?Елена и Никола Иванови” гр. Банкя, ул. ?Кн. Борис ?” № 20 Георги Георгиев 997-70-42
8. Дом за стари хора "Надежда"
Услугата се управлява от Сдружение ?Информация и консултации“
ул. ?Пиротска” № 175 Десислава Велева 992-55-38
0899722885

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМОВЕТЕ >>>