<<<

Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики

Програма "Европа" е:

  • иновативна програма на Столична община;
  • инициатива на Столичния общински съвет за европейската значимост на София;
  • платформа на взаимодействие между гражданите и местната власт;
  • добра европейска практика, оценена от Съвета на Европа.

Програма "Европа" в цифри за периода 2009 - 2020:

  • 1 055 получени проектни предложения;
  • 385 реализирани проекта;
  • 255 подкрепени неправителствени организации;
  • 4 563 550 лв. предоставено финансиране за гражданския сектор.

Прочетете повече за Програма "Европа" на www.evropa-so.bg.