ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Център за обществена подкрепа (ул. ?Пиротска”)

11.11.2016

Център за обществена подкрепа (ж.к. ?Надежда 1")

11.11.2016

Център за обществена подкрепа ?Света София”

11.11.2016

Център за обществена подкрепа "Бъдеще"

11.11.2016

Център за обществена подкрепа "Шанс"

03.02.2019

Център за обществена подкрепа "Щастливо детство"

21.07.2020

Център за обществена подкрепа (район ?Витоша“), спешен прием с до 4 места

23.08.2021

Център за обществена подкрепа (район ?Надежда“),спешен прием с до 4 места

23.08.2021

Център за обществена подкрепа (район ?Подуяне“), спешен прием с до 4 места

08.10.2021