Решение № 470 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. ,,Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Район ?Витоша", гр. София с името ?д-р Емил Илиев“
С Решение № 470 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица, находяща се в м. ?Малинова долина-обслужващи обекти на Околовръстен път“, Столична община - Район ?Витоша“, гр.София, в извадка от ПУП – улица, започваща от о.т.4а до о.т.306а, разположена на север от кв.7, от действащия регулационен план на м. ,,Малинова долина-обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район ?Витоша“, гр. София, с името ?Д-р Емил Илиев“.
04.07.2022