Обратно Проект ?Изкуство за социална промяна”

Проект ?Изкуство  за социална промяна” - реализиран в партньорство с асоциация от гр. Равена и цели постигане на нов модел на работа със социално изолирани групи чрез изкуството.