Обратно Проект ?Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”

Проект ?Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”, финансиран по схема за БФП ?За по-добро бъдеще на децата”, в която Столична община бе водеща организация, а партньор е Сдружение ?Дете и пространство”.