Заповед № СОА21-РД09-480/25.03.2021 г. за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден – Избори НС-2021 г.

25.03.2021

Инвестиционно предложение за: ?Добавяне на летяща пепел от ТЕЦ с код 10 01 02 при производство на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка – бетонов възел на бул. ?Чепинско шосе” № 15, в УПИ- 867, 868, 869, с. Чепинци, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?БГ БЕТОН” ООД

24.03.2021

Инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на обект ?Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”, с възложител ?БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

23.03.2021

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за Уведомление за ?Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан” с възложител Агенция ?Пътна инфраструктура”

23.03.2021

Инвестиционно предложение за: ?Водовземане от подземни води от ПВТ ?Порови води в Неогена – Софийска котловина” (код BG1G00000N33) чрез изграждане на 2 тръбни кладенеца с дълбочина 100 м, за поливане на зелени площи в жилищен комплекс”, в поземлени имоти с идентификатор 68134.2045.483, район ?Витоша”, Столична община, с възложител ?ВИТОША КЪНСТРЪКШЪН КЪМПЪНИ” ЕООД

23.03.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на обществен многоетажен паркинг” и ?За покрит пазар и етажен паркинг”, с възложител ?СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД

23.03.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на: ?Независима микропивоварна за производство на занаятчийска бира”, в УПИ I, кв. 509 [поземлен имот с идентификатор 68134.509.1660 (производствена сграда с идентификатор 68134.509.1660.4)], м. НПЗ ?Хаджи Димитър”, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?КОМЕТА БРЮИНГ” ООД

22.03.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на присъединителен електропровод за тягова п/ст ?Казичене” с възложител ?ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

18.03.2021

Инвестиционно предложение за: ?Площадка за временно ползване за съхранение на керамични плочи и аксесоари за баня”, село Герман, с възложител ?ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД

17.03.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на тръбен кладенец за поливане на зелени площи (други цели)”, в поземлени имоти с идентификатор 68134.305.502, ул. ?Охридско езеро” № 5, район "Възраждане", Столична община, с възложител ?СОФИ ЦЕНТЪР” ООД

16.03.2021