Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: ?Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект ?Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък ?София – Елин Пелин“ по проект ?Модернизация на железопътна линия София – Пловдив:...

11.08.2022

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ?Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект ?Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък ?София – Елин Пелин“ по проект ?Модернизация на...

11.08.2022

В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ ?Народни будители“ се променя на 141. ОУ ?Стоян Омарчевски“

02.08.2022

Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Плана на територията на Район ?Панчарево“

01.08.2022

Решение № 659 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължение на улица в с.Бистрица, Район ?Панчарево“

01.08.2022

Решение № 658 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Волуяк, с имената ?Божур“, ?Дива лоза“, ?Ливадина“, ?Канатица“, ?Розета“, ?Голям маказ“, ?Елбетица“ и ?Бабица“

01.08.2022

Решение № 657 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължения на вече именувани улици в Район ?Студентски”, м. ?Малинова долина“

01.08.2022

Решение № 656 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безимена улица, находяща се в район ?Младост”, кв. ?Полигона“ с името ?Спас Капелков“

01.08.2022

Решение № 655 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица в Район ?Триадица“, м. ?Кръстова вада“ с името ?Георги Черкелов“

01.08.2022

Решение № 654 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване с името ?Градина Татяна Лолова“

01.08.2022