Инвестиционно предложение: ?Изграждане на халета за ремонт на самолети с офиси, работилници и складове“ в УПИ XXV-195,196,242, кв. 2, м. ?Летищен комплекс - София“, район ?Слатина“, Столична община, с възложител ?АЕРО ТЕХНИК БГ“ ООД

16.07.2024

Инвестиционно предложение за ?Изграждане на болница, офис сграда и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3119, район ?Витоша“, Столична община, с възложител С. Николова

10.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район ?Кремиковци, Столична община, с възложител ?АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

10.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Добив на пясъци и чакъли от находище ?Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район ?Нови Искър“, Столична община, с възложител ?ТРАНСТИР“ ЕООД

09.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 40 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.6001.241, м. ?Доло“, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител ?К ЕНД К ЛТД“ ООД

05.07.2024

Инвестиционно предложение: "Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води“ в УПИ I-57,1000,59,60, м. ?Богровски песоци“, район ?Кремиковци“, Столична община, с възложител ?МОЯ ЗЕМЯ“ ООД

05.07.2024

Съобщение във връзка с постъпило заявление от Агенция ?Пътна инфраструктура“ за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост

04.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в УПИ III-25 (поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25), кв. 43, м. ?кв. Драгалевци“, район ?Витоша“, Столична община, с възложител ?АГРОИНВЕСТ - АИ“ ЕООД

04.07.2024

Обявяване на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец "ТК-ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА-СО, СЛАТИНА, 澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐"

03.07.2024

Решение на Министерски съвет № 431 от 20.06.2024 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ?Нов пътен надлез спирка верила на проектен жп км 18+564,72 по път 1 и км 18+563,60 по път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на област София и Софийска област

27.06.2024